BẮP CẢI TRẮNG

15.500  12.000 

  • Tươi ngon
  • Sạch
  • Số lượng không hạn chế
  • Theo mùa vụ
  • Cung cấp cùng các loại gia vị và thực phẩm khác
BẮP CẢI TRẮNG

15.500  12.000 

.