CÁ RÔ PHI

  • Tươi sống
  • Thịt thơm ngon
  • Đầy đủ kích cỡ và số lượng
  • Dễ dàng chế biến
  • Z-food bán kèm thực phẩm chế biến
.