CÁ THÁC LÁC NẠO

  • Tươi sống
  • Đảm bảo chất lượng,nguồn gốc rõ ràng
  • Không có chất bảo quản
  • Cung cấp cùng các thực phẩm khác số lượng lớn cho bếp ăn tập thể
.