CÁ THU

200.000  180.000 

  • Sản phẩm có thể cắt nhỏ hoặc làm sạch tùy vào khối lượng
  • Sản phẩm nhập khẩu đã rã đông, bảo quản nhiệt độ 0-4 độ C
  • Không tái đông lại để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất
CÁ THU

200.000  180.000 

.