CÁ TRA

  • Sản phẩm có thể cắt nhỏ hoặc làm sạch tùy vào khối lượng
  • Cá tươi, được bảo quản tốt
  • Sản phẩm giàu giá trị dinh dưỡng
  • Nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon
.