CÁ TRÊ

  • Sản phẩm có thể cắt nhỏ hoặc làm sạch tùy vào khối lượng
  • Nguồn nguyên liệu tươi, sạch
  • Chế biến được nhiều món ăn ngon
  • Có giá trị dinh dưỡng cao
  • Bán kèm với những thực phẩm chế biến khác
.