CẬT HEO

  • Tươi ngon, chưa qua đông lạnh
  • Chế biến ,làm sẵn
  • Cung cấp số lượng lớn
  • Cung cấp cùng các loại gia vị và thực phẩm khác
.