CHÂN GÀ CÔNG NGHIỆP

  • Số lượng lớn
  • Sản phẩm sạch
  • Cung cấp kèm theo gia vị chế biến, than củi nướng, cồn thạch để nấu lẩu.
.