CHÂN GÀ CÔNG NGHIỆP

105.000  100.000 

  • Số lượng lớn
  • Sản phẩm sạch
  • Cung cấp kèm theo gia vị chế biến, than củi nướng, cồn thạch để nấu lẩu.
CHÂN GÀ CÔNG NGHIỆP

105.000  100.000 

.