CHÔM CHÔM

  • Cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết
  • Chôm chôm có phần cùi dày và vị ngọt tự nhiên
  • Trồng trọt và thu hoạch an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Cung cấp kèm các loại thực phẩm khác đủ dinh dưỡng cho bếp ăn tập thể
.