CỦ ĐẬU

12.000  10.000 

  • Đồ ăn ngon mát
  • Có tác dụng giải nhiệt
  • Có tác dụng làm đẹp
  • Cung cấp số lượng lớn
  • Sp chất lượng tốt
CỦ ĐẬU

12.000  10.000 

.