RAU ĐAY

  • Dùng chế biến thành nhiều món ăn ngon
  • Mang tới nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe
  • Có bán quanh năm
  • Bán kèm với các loại thực phẩm cho công ty khác
.