DẺ SƯỜN BÒ

  • Sườn bò sạch
  • Có thể chế biến cắt nhỏ theo yêu cầu
  • Số lượng không hạn chế
  • Cung cấp cùng với các gia vị và thực phẩm công nghiệp khác
.