ĐUÔI BÒ

  • Tươi ngon chưa qua đông lạnh
  • Cung cấp cùng gia vị và các thực phẩm khác
  • Số lượng không hạn chế
.