ĐUÔI BÒ

260.000  240.000 

  • Tươi ngon chưa qua đông lạnh
  • Cung cấp cùng gia vị và các thực phẩm khác
  • Số lượng không hạn chế
ĐUÔI BÒ

260.000  240.000 

.