ĐUÔI HEO

  • Đảm bảo uy tín và chất lượng
  • Đơn vị tính theo kg. theo thùng
  • Cung cấp nhiều sản phẩm đông lạnh từ thịt heo, bò, trâu.
.