GÀ NGUYÊN CON

  • Gà mới mổ còn tươi
  • Chất lượng được đảm bảo không có chất bảo quản
  • Số lượng không hạn chế
  • Giá thấp hơn thị trường.
.