GÀ NGUYÊN CON

110.000  90.000 

  • Gà mới mổ còn tươi
  • Chất lượng được đảm bảo không có chất bảo quản
  • Số lượng không hạn chế
  • Giá thấp hơn thị trường.
GÀ NGUYÊN CON

110.000  90.000 

.