GHẸ

230.000  200.000 

  • Ghẹ tươi sống đảm bảo
  • Không chất bảo quản
  • Số lượng không hạn chế
  • Giao kèm với các loại hải sản khác
GHẸ

230.000  200.000 

.