MÓNG HEO

  • Móng tươi ngon
  • Chưa qua đông lạnh
  • Số lượng không hạn chế
  • Cung cấp cùng các loại thực phẩm chế biến cùng khác
.