NẤM BÀO NGƯ XÁM

  • Sản phẩm tươi ngon
  • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Đơn vị tính theo Kg
  • Cung cấp cùng các loại thực phẩm công nghiệp khác
.