NẠM BÒ

2.57 trên 5 dựa trên 278 đánh giá
(361 đánh giá của khách hàng)

  • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Nhiều chất dinh dưỡng
  • Tươi ngon chưa qua đông lạnh
  • Chế biến sẵn
  • Cung cấp cùng các loại thực phẩm và gia vị chế biến khác.
.