NẠM BÒ

155.000  145.000 

  • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Nhiều chất dinh dưỡng
  • Tươi ngon chưa qua đông lạnh
  • Chế biến sẵn
  • Cung cấp cùng các loại thực phẩm và gia vị chế biến khác.
NẠM BÒ

155.000  145.000 

.