NẤM KIM CHÂM

20.000  19.000 

  • Tươi ngon
  • Không có hóa chất
  • Sản phẩm tính theo kg
  • Cung cấp cùng nhiều thực phẩm khác đầy đủ.
NẤM KIM CHÂM

20.000  19.000 

.