NẤM NGỌC CHÂU

30.000  15.000 

  • Giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏe
  • Chế biến nhiều món ăn ngon, hấp dẫn
  • An toàn đạt chất lượng ATTP
  • Cung cấp cùng các loại thực phẩm khác
  • Đơn vị tính theo kg
NẤM NGỌC CHÂU

30.000  15.000 

.