NGÒ GAI

  • Không dùng hóa chất
  • Tươi ngon
  • Số lượng lớn
  • Giá hợp lý
.