NGÒ GAI

35.000  32.000 

  • Không dùng hóa chất
  • Tươi ngon
  • Số lượng lớn
  • Giá hợp lý
NGÒ GAI

35.000  32.000 

.