ỚT

  • Ớt đã rửa sạch
  • Không chất hóa học
  • Đã được rửa sạch bỏ bịch
  • Số lượng không hạn chế
  • Giá cả thấp
.