RAU MỒNG TƠI

  • Rau tươi ngon đảm bảo
  • Không dập nát
  • Cung cấp kèm theo các thực phẩm công nghiệp khác.
  • Số lượng không hạn chế,
.