RAU MUỐNG

12.000  3.000 

  • Dễ chế biến
  • Chất lượng đảm bảo
  • Số lượng không hạn chế.
  • Giá cả thấp.
  • Cung cấp cùng các loại thực phẩm khác cho xuất ăn công nghiệp
RAU MUỐNG

12.000  3.000 

.