Sườn dê

  • Sườn dê non
  • Chưa qua đông lạnh
  • Giao hàng trong ngày
  • Bán cùng các sản phẩm khác từ dê: Dê nguyên con, vú dê, thịt dê…
.