TAI HEO

120.000  100.000 

  • Sản phẩm có thể cắt nhỏ hoặc làm sạch tùy vào khối lượng
  • Quá trình sơ chế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể
  • Có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon
  • Cung cấp cùng các thực phẩm khác cho bếp ăn tập thể
TAI HEO

120.000  100.000 

.