TÁO ĐỎ

23.000 

  • táo sạch không chất bảo quản
  • táo ngọt thanh
  • Đổi trả nếu chất lượng không đạt yêu cầu
  • Cung cấp cùng các thực phẩm công nghiệp khác
TÁO ĐỎ

23.000 

.