THỊT BA RỌI

80.000  70.000 

  • Tươi ngon
  • Chưa qua đông lạnh
  • Cung cấp cùng các loại thực phẩm và gia vị khác
THỊT BA RỌI

80.000  70.000 

.