THỊT GÀ CÔNG NGHIỆP

  • Chế biến được nhiều món
  • Số lượng nhiều
  • Chất lượng tốt
  • Cung cấp kèm gia vị  để chế biến.
  • Giá tốt nhất
.