THỊT HEO XAY

100.000  80.000 

  • Tươi ngon
  • Chưa qua đông lạnh
  • Đã được sơ chế cẩn thận
  • Cung cấp cùng các loại thực phẩm khác
THỊT HEO XAY

100.000  80.000 

.