XƯƠNG BÒ

65.000  60.000 

  • Tươi ngon chưa qua đông lạnh
  • Cung cấp cùng gia vị và thực phẩm chế biến
  • Số lượng nhiều không hạn chế
XƯƠNG BÒ

65.000  60.000 

.