XƯƠNG BÒ

  • Tươi ngon chưa qua đông lạnh
  • Cung cấp cùng gia vị và thực phẩm chế biến
  • Số lượng nhiều không hạn chế
.